Jocs Crítics

Jocs Crítics és un projecte de divulgació impulsat per l’Associació Cosicosa amb el suport de l’ICUB i de l’Ajuntament de Barcelona. 

El seu principal objectiu és fomentar una mirada crítica, reflexiva i èticament compromesa en relació amb l’ús, disseny i desenvolupament de sistemes intel·ligents en el públic juvenil. Per això, hem creat 3 jocs per a ús tant en àmbit domèstic com en contextos escolars orientats a explorar les complexitats i els desafiaments ètics i socials vinculats a les tecnologies emergents.


.

3 Raons

Previous
Next
El joc té l’objectiu de fomentar la reflexió i el debat sobre els possibles impactes i canvis generats per les tecnologies emergents en diferents àmbits de la vida quotidiana. El seu principal propòsit és proporcionar una visió matisada del tema, fent evident com, al voltant d’un mateix avanç tecnològic poden coexistir tant conseqüències positives com negatives. En el joc es presenten targetes amb instruccions que els jugadors han de complir. En particular, les instruccions exigeixen oferir arguments a favor o en contra de la implementació de determinades tecnologies en la vida quotidiana. Les persones participants, a torn, tenen un temps límit per a contestar la pregunta. El grup decideix si considera la resposta acceptable o no. El recurs pot imprimir-se per a ser utilitzat com a joc de taula o usar-se directament en línia.

.

Veritat o Mentida?

Previous
Next
El joc té un caràcter introductori i el seu objectiu principal és estimular la curiositat i l’interès en el tema, per a establir les bases per al debat al voltant de les complexitats ètiques i socials vinculades a l’impacte de les tecnologies avançades. En el mini-joc es presenten diferents targetes amb titulars de notícies vinculades a tecnologies emergents. Els jugadors tenen un temps límit per a endevinar si la notícia és veritat o mentida. En finalitzar el temps, es revela la resposta correcta i en el cas de notícies veritables s’ofereix la possibilitat d’aprofundir en el contingut a través de l’enllaç a la notícia. El recurs pot imprimir-se per a ser utilitzat com a joc de taula o usar-se directament en línia. 
 


.

Tecnologies Interseccionals

Previous
Next
El joc té l’objectiu de fer visible i estimular la reflexió sobre el rol que les tecnologies emergents poden tenir a perpetuar o reduir les desigualtats ja existents en la societat. A partir d’una mirada interseccional, busquem fer visible com diferents esdeveniments tecnològics-socials poden afectar de diferent formes a diferents persones, generant d’aquesta manera un possible espai de debat sobre models de disseny i desenvolupament socialment sostenibles i igualitaris. El joc està disponible en format joc de taula.
 


.

Projecte de CosiCosa

amb el suport de l’ICUB i de l’Ajuntament de Barcelona